Αρθρο του Κώστα Στούπα
Την εβδομάδα που πέρασε επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση πως η Τρόικα και κατά συνέπεια οι εταίροι, βρίσκονται σε φάση μετατόπισης της στάσης που κρατούν έναντι της Ελλάδας.